συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Υπαίθρια parking

Υπαίθρια parking

Υπαίθρια parking
Υπαίθρια parking
Κατάλληλα Προϊόντα: 

SP1HDO

SP1HDO

Διαχωριστής υδρογονανθράκων με θάλαμο συγκράτησης λάσπης και by-pass

Κατηγορία: 
Μικροί διαχωριστές υδρογονανθράκων

SPEHDO-A

SPEHDO-A

Διαχωριστής υδρογονανθράκων με θάλαμο συγκράτησης λάσπης by-pass και ενσωματωμένο σύστημα ειδοποίησης πληρότητας

          

Κατηγορία: 
Μικροί διαχωριστές υδρογονανθράκων

BHDC

BHDC

Διαχωριστής υδρογονανθράκων με θάλαμο συγκράτησης λάσπης και by-pass

Κατηγορία: 
Μικροί διαχωριστές υδρογονανθράκων

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr