συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Νέες Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Νέες Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Νέες Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου Prosper Hellas

Η ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ολοκλήρωσε τις εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξαμενών συγκράτησης ρύπων στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σε σύγχρονα συστήματα Διαχωριστών Υδρογονανθράκων (ΕΝ 858), με στόχο την αποτελεσματική προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών όπως του Πηνειού κ.α.

Οι νέες αυτές ΜΕΡ εξοπλίστηκαν με τα πρωτοπόρα Γερμανικά συστήματα αναβάθμισης (retrofit) ελαιοδιαχωρισμού KLARO (class 1, <5mg/l) και τα καινοτόμα Γαλλικά συστήματα δειγματοληπτών in Pluvia. Οι συγκεκριμένοι δειγματολήπτες αποτελούν ιδανική λύση για την λήψη δειγμάτων των νερών απορροής με ασφαλή και σωστά μεθοδολογικά τρόπο. Αποτελούν δε σοβαρό εργαλείο για κάθε ελεγκτικό φορέα.

Νέες Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου Prosper Hellas
Νέες Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου Prosper Hellas
Νέες Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ρ.) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου Prosper Hellas
Share: 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr