συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Λιποσυλλέκτες από GRP

Λιποσυλλέκτες από GRP
Λιποσυλλέκτες από GRP

Η εταιρεία μας μελετά και κατασκευάζει λιποσυλλέκτες ειδικής παραγγελίας σε περιπτώσεις που ο διαθέσιμος χώρος της εκάστοτε επιχείρησης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί κάποιο από τα τυποποιημένα μας προιόντα.
Η μελέτη και η κατασκευή γίνεται με βάση τις προδιαγραφές του EN 1825-1 & 2.

Κατηγορία: 
Ειδικές Παραγγελίες - Λιποσυλλέκτες από GRP