συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

SPEHDO-A

SPEHDO-A

Διαχωριστής υδρογονανθράκων με θάλαμο συγκράτησης λάσπης by-pass και ενσωματωμένο σύστημα ειδοποίησης πληρότητας

          

Κατηγορία: 
Μικροί διαχωριστές υδρογονανθράκων
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs