συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αναβαθμίσεις σηπτικών δεξαμενών με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs