συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Πλαστικό Βιολογικό Φίλτρο FPN

Πλαστικό Βιολογικό Φίλτρο FPN

Αναερόβιο βιολογικό φίλτρο για την επεξεργασία λυμάτων 

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs