συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μονάδες καθίζησης - Συγκράτηση Ρύπων & Ειδικά Φίλτρα

Μονάδες καθίζησης - Συγκράτηση Ρύπων & Ειδικά Φίλτρα

Μονάδες καθίζησης - Συγκράτηση Ρύπων & Ειδικά Φίλτρα

Λίγα Λόγια

Η μονάδα επεξεργάζεται τα μολυσμένα απόνερα βροχής και τα νερά έκπλυσης βιομηχανικών χώρων πριν αυτά εξέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

Αναλυτικά

Ορολογία

Μονάδα καθίζησης ρύπων, Ντεκαντέρ (Decanteur)

Η λειτουργία της μονάδας καθίζησης

Η μονάδα καθίζησης απαρτίζεται από τρεις βασικούς θαλάμους:

  • το θάλαμο συγκέντρωσης φερτών και λάσπης
  • το θάλαμο καθίζησης των αιωρούμενων σωματιδίων
  • το θάλαμο διαχωρισμού υδρογονανθράκων

Η καθίζηση γίνεται με την βοήθεια ειδικού κυψελοειδούς φίλτρου, αναστροφής ροής. Η διάρθρωση του επιτρέπει τη συγκράτηση του 75% των αιωρούμενων σωματιδίων σε μορφή λάσπης. Η ψιλή λάσπη που συγκεντρώνεται κάτω από τα φίλτρα (απομονωμένα από την υδραυλική ροή) είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη από ρύπους.

Που τοποθετείται η μονάδα καθίζησης και συγκράτησης ρύπων

Η μονάδα τοποθετείται σε:

  • Δρόμους και χώρους στάθμευσης σε ευαίσθητες περιοχές
  • Χώρους διάλυσης οχημάτων(Scrap) και επεξεργασίας μετάλλων
  • Σήραγγες - Τούνελ
  • Πλυντήρια αυτοκινήτων
  • Καρνάγια-Λιμάνια-Μαρίνες

Videos

UFRC

Μονάδα φιλτραρίσματος. Τοποθετείται μετά την μονάδα Caren

Stoppol

Μονάδα επεξεργασίας μολυσμένων βρόχινων υδάτων στο σημείο συγκέντρωσής τους