συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων
AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων
AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων
AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων
AZbox® - σύστημα διήθησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων

AZbox®: σύστημα αποθήκευσης όμβριων υδάτων κατάλληλο για εύκολη επιθεώρηση και καθαρισμό με νερό υπό πίεση.

Κατηγορία: 
Συστήματα διήθησης και αποθήκευσης βρόχινου νερού
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs