συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μηχανήματα πλύσης τροχών

Μηχανήματα πλύσης τροχών

Μηχανήματα πλύσης τροχών

Εγκαθίσταται σε μια σκυροδετημένη διάβαση με τμήμα της κάτω από την επιφάνεια του εδάφους

Κατηγορία: 
Σύστημα πλύσης τροχών
Κατάλληλο για:

Horizontal Tabs