συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Prosper Hellas;

Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Prosper Hellas;

Η Εταιρεία ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένα Προϊόντα στον τομέα της επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων, διαχείρισης ρύπων, εξοικονόμιση υδάτινων πόρων και Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Λιποσυλλέκτες
 • Μονάδες βιολογικού καθαρισμού
 • Διαχωριστές υδρογονανθράκων (Ελαιοδιαχωριστές - Ελαιολασποσυλλέκτες)
 • Μονάδες καθίζησης και συγκράτησης ρύπων
 • Γενικές δεξαμενές
 • Μηχάνημα πλύσης τροχών
 • Μονάδες ανακύκλωσης νερού


Επίσης παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων, διαχείρισης ρύπων, εξοικονόμισης υδάτινων πόρων και Προστασίας Περιβάλλοντος:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης υγρών και στερεών ρύπων
 • Ειδικές μελέτες και εφαρμογές
 • Σχεδιασμός μεθόδων εξυγίανσης
 • Συμβουλές σε θέματα συντήρησης και καθαρισμού εγκαταστάσεων
 • Σχεδιασμός προϊόντων
 • Τεχνικές οδηγίεςProsper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr