συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Υπολογισμός διαστασιολόγησης διαχωριστή υδρογονανθράκων

Υπολογισμός διαστασιολόγησης διαχωριστή υδρογονανθράκων

Στοιχεία Πελάτη και Υπεύθυνου μελέτης
Στοιχεία Πελάτη
Στοιχεία Υπεύθυνου Μηχανικού-μελετητή
Σκοπός εγκατάστασης του διαχωριστή
Διάταξη διαχωριστή
S=λασποσυλλέκτης, I=κλάση διαχωριστή, P=φρεάτιο ελέγχου
Πυκνότητα υγρών
Τυπική πυκνότητα για ελαφρούς υδρογονάνθρακες με ίχνη λυπαντικών μηχανής: Έως 0.85 gr/cm³
Υπολογισμός παροχής ομβρίων
Παροχή απόνερων, Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + ...
Προσοχή: Δίνουμε μέχρι πέντε κρουνούς, με ΑΥΣΤΗΡΩΣ αύξουσα διάμετρο.
Παροχή από κρουνούς Qs1
Συνήθης πίεση = 4-5 bar
Ονομαστική διάμετρος κρουνούΠίεση κρουνούΑφαίρεση
Παροχή από αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων Qs2
roll-over, drive-through
Παροχή μονάδων καθαρισμού υψηλής πίεσης Qs3
Τύπος εγκατάστασης
Παγίδα λάσπης (βλ. πίνακα 5 §4.4)
Ποσότητα αναμενόμενης λάσπης π.χ. γιαΕλάχιστος όγκος λασποπαγίδας (λίτρα)
  • συμπύκνωμα
Δεν απαιτείται
  • επεξεργασία λυμάτων με καθορισμένο μικρό όγκο λάσπης
  • όλες οι επιφάνεις που παραλαμβάνουν όμβρια όπου εμφανίζεται μικρή ποσότητα άμμου από την κυκλοφορία ή άλλη αιτία π.χ λεκάνες απορροής σε περιοχές δεξαμενών καυσίμων και καλυμμένα πρατήρια καυσίμων
Ns * 100 / fd
a
  • πρατήρια καυσίμων, πλύσιμο αυτοκινήτων με το χέρι, πλύσιμο μηχανικών μερών
  • πλύσιμο λεωφορείων
  • λύματα από γκαράζ, υπαίθρια πάρκινγκ
  • σταθμοί παραγωγής ηλεκρικής ενέργειας, εργοστάσια μηχανημάτων
b
  • Μονάδες καθαρισμού εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων, αγροτικών μηχανημάτων
  • Πλυντήρια φορτηγών
b
  • αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων π.χ roll-over, drive-through
c
a: Δεν απαιτείται για διαχωριστές με Ns ≤ 10 εκτός από στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων
b: 600 λίτρα
c: 5.000 λίτρα
Υπολογισμός όγκου αποθήκευσης λάσπης