συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Blog

Blog

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους Λιποσυλλέκτες...Για Μηχανικούς και Φορείς αδειοδότησης - ελέγχου και λειτουργίας

Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα παράλληλα με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην χώρα μας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα οξύνονται. Παρότι γίνεται κάποια προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων και περιβαλλοντικών πολιτικών με σκοπό την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των ρύπων και αποβλήτων, η διαχείρισή των αποβλήτων που δημιουργούντα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ακόμη και σήμερα δεν είναι η ενδεδειγμένη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες. Χρήσεις, προστασία, νομοθεσία, προδιαγραφές - διαστασιολόγηση, συντήρηση - απόρριψη.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ιστολόγια

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr