συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λιποσυλλέκτες. Χρήσεις, προστασία, νομοθεσία, προδιαγραφές - διαστασιολόγηση, συντήρηση - απόρριψη.

θεματική ενότητα: Λιποσυλλέκτης

Τι πρέπει να γνωρίζετε…

Γενικά για επαγγελματίες

Χρήσεις

 • Τι είναι ο λιποσυλλέκτης και σε τι χρησιμεύει

Ο λιποσυλλέκτης είναι μια συσκευή που διαχωρίζει τα λίπη που προέρχονται από κουζίνες, μαγειρεία και παρόμοιους χώρους.

 • Τι αποφεύγουμε στον λιποσυλλέκτη

Δέν επιτρέπεται να ρίχνουμε νερά από οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα από τουαλέτες κλπ.

 • Που είναι απαραίτητος ο λιποσυλλέκτης

 1. Σε επαγγελματικές κουζίνες (ταβέρνες, μαγειρεία, εστιατόρια, caterings, σουβλαντζίδικα, fast foods κ.λ.π.)

 2. Σε νοσοκομεία (με εστιατόρια)

 3. Σε παρασκευαστήρια τροφών και γλυκών, σε ζαχαροπλαστεία και σε φούρνους που παρασκευάζουν τα προϊόντα αυτά

 4. Σε μπαρ που προσφέρουν προϊόντα γάλακτος (καφέ κλπ.)

Προστασία

Ο λιποσυλλέκτης διαχωρίζει τα λίπη από το νερό ενώ μπορεί να κρατήσει και μια ποσότητα στερεών και έτσι:

 1. Προστατεύει τις σωληνώσεις από τις εμφράξεις λίπους εντός και εκτός του κτηρίου

 2. Προστατεύει τις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών που δεν έχουν κεντρική μονάδα λιποσυλλογής

 3. Προστατεύει με άλλα λόγια το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών μας.

ΝομοθεσίαSmallKolimenoKapaki 2.png

Οι λιποσυλλέκτες τοποθετούνται υποχρεωτικά για λόγους υγιεινής και προστασίας εσωτερικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλους εσωτερικούς χώρους (βλέπε παραπάνω αναφορά). Αυτό αναφέρουν οι υγειονομικές διατάξεις με βάση τις οποίες οι Υπηρεσίες πραγματοποιούν συστηματικά ελέγχους για την εφαρμογή της πιο κάτω υγειονομικής απαίτησης (Εγκατάστασης και λειτουργίας κατάλληλου λιποσυλλέκτη).

Πέραν των παραπάνω και όπου υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων πόλης επιβάλλεται από τις Υπηρεσίες των δικτύων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ κλπ.) οι χρήστες, να διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα και να τα υποβάλουν σε προκαταρκτική επεξεργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.7 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 και το άρθρο 8 της 5673/1997 Υ.Α.

Σταδιακά οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετηθούν σε όλη την χώρα.

 

Προδιαγραφές -Διαστασιολόγηση

Για τους λιποσυλλέκτες ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΕΝ 1825-1 και 2 (Ελληνικές & Ευρωπαικές Οδηγίες), που καλύπτουν το υλικό, την διαστασιολόγηση και τον υπολογισμό του μεγέθους των.

Δεν αρκεί να μετράει κανείς την ποσότητα του νερού που καταναλώνει τον μήνα σε έναν επαγγελματικό χώρο για να υπολογίσει το μέγεθος και τον όγκο του λιποσυλλέκτη. Παράγοντες όπως απορρυπαντικά, θερμοκρασία νερού, πίεση, συγχρονισμός συσκευών, είδος παρασκευασμάτων, επηρεάζουν τα μεγέθη με διάφορους συντελεστές επιβάρυνσης, που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Μηχανικοί που ασχολούνται με τις άδειες λειτουργίας πρέπει να έχουν γνώση και να κάνουν υποχρεωτικά χρήση των προδιαγραφών αυτών. Όλες οι μεγάλες ΔΕΥΑ τις επιβάλλουν.

Στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο Διαστασιολόγηση υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης των λιποσυλλεκτών (βλέπε και τον “Οδηγό Βοήθειας” για λεπτομερείς οδηγίες).

Συντήρηση - Απόρριψη

 1. Ο λιποσυλλέκτης είναι μια συσκευή που απαιτεί υποχρεωτική συντήρηση

 2. Η συντήρηση επιβάλλει την πλήρη εκκένωσή του και τον καθαρισμό του από ειδικό συνεργείο που θα παραλάβει το εσωτερικό αυτού κατάλοιπο και θα το μεταφέρει σε κατάλληλες εγκαταστάσεις*. Η συντήρηση αυτή πρέπει να γίνεται κάθε 20 έως 30 ημέρες τουλάχιστον**.

 3. Δεν επιτρέπεται η εκκένωση και συντήρηση λιποσυλλεκτών από βοθρατζίδικα και οχήματα συντήρησης τουαλετών, βόθρων και άσχετων με τους χώρους υγιεινής και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 4. Συνέπειες από ελλειπή συντήρηση είναι:

  1. Η ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών που αν δεν υπάρχει πολύ καλός αερισμός μεταφέρονται σε άλλους χώρους των επιχειρήσεων

  2. Εξαιρετική μείωση της αποτελεσματικότητας του μηχανήματος με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργησή του με ότι αυτόσυνεπάγεται***

 5. Δαπάνες. DSC00011_diafano.JPG

Για τις δαπάνες γίνεται εκτίμηση σε ειδικό φυλλάδιο (βλέπε έντυπα ιστοσελίδας για τις Διοικήσεις
και τους Μηχανικούς).

6. Δαπάνη προμήθειας. Οι λιποσυλλέκτες διαστασιολογούνται με βάση τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1825-1. Μην αγοράζετε “γουρούνι στο σακκί” που είναι οικονομικό γιατί γρήγορα θα το πετάξετε. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την αγορά (ειδικό θέμα) και συμβουλευτείτε έναν ειδικό (Μηχανικός ή εξειδικευμένη Εταιρεία όπως η δική μας). Γενικά πάντως οι τιμές κυμαίνονται από 230 ευρώ για τους πολύ μικρούς λιποσυλλέκτες, που τοποθετούνται κάτω από τις λάντζες μέχρι και 25.000 € για τεράστιους αυτόματους των 5.000 μερίδων ημερησίως.

 

*Με τον όρο αυτό νοούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λίπους για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στα ειδικά έντυπα της παρούσας ιστοσελίδας για τις Διοικήσεις και τους Μηχανικούς

**Σύμφωνα με τους κατασκευαστές. Βλέπε και ειδικά σχόλια στα ειδικά έντυπα της παρούσας ιστοσελίδας για τις Διοικήσεις και τους Μηχανικούς

***Πρόστιμα ή ανάγκη καθαρισμού και εκκενώσεων από τα συνεργεία των Υπηρεσιών

 

Ενημέρωση 02/2018

Share: 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr